VL 2023:67 Työsuhde-etuudet – ylityökielto – yhdenvertaisuus – syrjintä

Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan tapauksessa, jossa ammattiliitto oli toimeenpannut ylityökiellon ja yhden päivän kestäneen lakon, johon A Oy:n työntekijät olivat osallistuneet. Lakon jälkeisenä perjantaina A Oy oli tarjonnut osalle työntekijöistä mahdollisuuden tehdä viikonloppuna ylityötä urakkatyönä. Ylityökorvaukseen oli laskennallisesti sisältynyt sunnuntaityökorvaus ja viikkolepokorvaus. Urakkatyö oli todellisuudessa valmistunut lauantaina.

Korkeimman oikeuden valituslupakortin mukaan jutussa on kysymys siitä, oliko työnantaja maksanut ylityötä tehneille työntekijöille ylimääräisen korvauksen ja siten syrjinyt ylityökieltoa noudattaneita työntekijöitä heidän ammattiyhdistystoimintansa perusteella.

Hovioikeuden ratkaisusta ilmenee, että viikonlopun urakasta oli maksettu laskennallisesti 8 tunnin palkka lauantailta sekä sunnuntailta ja ylityökorvaukset, sunnuntaityökorotus ja viikkolepokorvaus. Riidatonta oli, että jos ylityö olisi teetetty kahtena 8 tunnin mittaisena työpäivänä lauantaina ja sunnuntaina, työntekijöille maksettu palkka olisi ollut työehtosopimuksen mukainen. Urakka oli kuitenkin valmistunut jo lauantaina. Kantajien mukaan työnantaja oli asettanut heidät epäsuotuisaan asemaan määrittäessään, että töihin tulleilla työntekijöillä oli oikeus työehtosopimuksen viikoittaista ylityökorvausta suurempaan korvaukseen ajankohtana, jolloin oli voimassa ammattiliiton asettama ylityökielto. Kantajan vaativat yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä sekä vahingonkorvausta työnantajalta.

Hovioikeus arvioi, ettei A Oy ollut maksanut ylityökiellon aikana ylisuurta tai vastaavia tilanteita korkeampaa palkkaa. Hovioikeuden mukaan ei ollut syntynyt syrjintäolettamaa, eli oletusta siitä, että työnantaja olisi menetellyt syrjivällä tavalla työntekijöiden ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Näin ollen hovioikeus hylkäsi vaatimukset yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä (YVL 8 §). Samoin hovioikeus arvioi, ettei työnantaja ollut menetellyt työsopimuslain tasapuolisen kohtelun (TSL 2 luku 2 §) vastaisesti eikä myöskään työsopimuslain yhdistymisvapautta koskevan säännöksen (TSL 13 luku 1 §) vastaisesti. Hovioikeus arvioi, että kantajilla ei ollut oikeutta vahingonkorvaukseen työsopimuslain (TSL 12 luku 1 §) perusteella.

Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Korkein oikeus ottaa asiaan seuraavaksi kantaa ja luvassa on jossain vaiheessa ennakkopäätös asiasta.

 

17.7.2024

 

Tags: , , , , ,


Ota yhteyttä