Uusi yhteistoimintalaki voimaan 1.1.2022

Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan vuoden 2022 alusta lukien. Yhteistoimintalain rakenne on muuttunut aikaisemmin voimassa olleeseen lakiin verrattuna ja uusi laki muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Jatkuvasta vuoropuhelusta työnantajan ja henkilöstön välillä
  2. Muutosneuvotteluista
  3. Henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa

Lakia sovelletaan sellaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Säännöksiä henkilöstön hallintoedustajasta sovelletaan yrityksiin, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää. Lakia ei sovelleta valtion tai kuntien virastoissa tai laitoksissa.

Olemme käsitelleet yhteistoimintalain tulevaa muutosta tarkemmin aikaisemmassa kirjoituksessamme, jonka pääset lukemaan täältä.

Tags: ,


Ota yhteyttä