Työriitojen ABC

Työriitojen ABC

Työriita-asioiden tyypillisimmät vaiheet ja miten niihin kannattaa reagoida.

A

Selvityspyyntö/vaatimuskirjelmä

Ensimmäinen merkki työriita-asiasta on usein selvityspyyntö tai vaatimuskirjelmä. Työsuhteen päättymiseen tyytymättömän työntekijän edustaja – usein ammattiliiton lakimies tai yksityisen toimiston juristi – pyytää työnantajaa selvittämään seikat, joiden perusteella työnantaja on katsonut irtisanomisen tapahtuneen työsopimuslain mukaisin perustein.

Toisinaan työntekijä saattaa vaatia työnantajaa myös esittämään työsuhteeseen liittyviä asiakirjoja, kuten kuitteja, sopimuksia tai pöytäkirjoja. Suosittelemme, että työnantaja ei luovuta asiakirjoja varmistamatta ensin lakiasiantuntijalta, että pyydettyjen dokumenttien luovuttaminen varmasti on luvallista, eivätkä ne sisällä esimerkiksi salassapidettäviä henkilötietoja tai liikesalaisuuksia.

Vaatimuskirjelmä sisältää monesti myös korvausvaatimuksen. Vaaditut korvaussummat vaihtelevat usein kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Olennaista tässä vaiheessa:

Sillä, miten työnantaja vastaa selvityspyyntöön tai vaatimuskirjelmään, on usein valtava merkitys riita-asian jatkokäsittelyn kannalta.

Ennen vastauksen antamista suosittelemme arvioimaan asian juridiikan ja näyttökysymykset huolellisesti. Mikäli työnantajan oman organisaation sisällä ei ole osaamista työsuhdejuridiikasta, on suositeltavaa ottaa yhteyttä ulkopuoliseen avustajaan.

Huolellisesti muotoiltu ja vakuuttavasti perusteltu vastaus johtaa todennäköisesti työnantajan kannalta suotuisampaan lopputulemaan riita-asiassa. Ulkopuolisen lakiasiantuntijan käyttö on myös uskottavuuskysymys: vastapuolen lakimies kohtelee toiselta lainoppineelta saapuvaa vastausta eri tavalla kuin esimerkiksi suoraan yrityksen toimitusjohtalta tulevaa vastausta.

Selvityspyynnön jälkeen:

Mikäli työnantajan toimittama vastaus selvityspyyntöön perustelee irtisanomisen laillisuuden aukottomasti, riita-asia ei etene sen pidemmälle, vaan aiempi irtisanominen jää voimaan.

On myös mahdollista, että työnantajan ja työntekijän edustajat neuvottelevat ja saavat aikaan sopimuksen. Sopiminen tarpeeksi varhaisessa vaiheessa säätää aikaa ja resursseja sekä yleensä madaltaa korvaussummia.

B

Kanne

Mikäli työnantajan kohdassa A esittämä vastaus ei tyydytä irtisanottua työntekijää, tai sopimusneuvottelut eivät onnistu, työntekijä nostaa kanteen tuomioistuimessa.

Kun tuomioistuin on saanut haastehakemuksen ja toimittanut sen tiedoksi haastetulle työnantajalle, tällä on yleensä noin 30 päivää aikaa vastata haasteeseen kirjallisesti. Jos työnantaja ei toimita kirjallista vastausta aikarajan sisällä, oikeus päättää tuomion yksipuolisesti työntekijän eduksi ja hyväksyy kaikki tämän vaatimukset sellaisinaan.

Olennaista tässä vaiheessa:

Kanteeseen vastaaminen vaatii syvällistä osaamista työsuhdejuridiikasta ja prosessioikeudesta. Siksi viimeistään tässä vaiheessa on suositeltavaa ottaa mukaan ammattitaitoinen oikeudellinen avustaja.

Lakimies pystyy arvioimaan tapauksen juridisen kokonaisuuden, kartoittamaan kirjalliset ja henkilötodistajat sekä toimittamaan mahdollisesti vaaditut lisälausumat.

Suosittelemme huomioimaan, että työriita-asian sopiminen on mahdollista vielä kannevaiheessa. Sovinto on mahdollista tehdä milloin tahansa ennen käräjäoikeuden päätöstä.

C

Pääkäsittely

Mikäli työriita etenee pääkäsittelyvaiheeseen asti, asia käydään suullisesti läpi tuomioistuimessa. Oikeus myös kuulee henkilötodistajia ja tutustuu kirjallisiin todisteisiin.

Käsittelyjen kesto vaihtelee tapauksen luonteesta, paikkakunnasta ja muista tekijöistä riippuen, mutta ratkaisu saadaan yleensä noin kuukauden kuluessa pääkäsittelystä.

Oikeudenkäynti on molemmille osapuolille sekä taloudellinen että maineriski. Lisäksi oikeudenkäyntiprosessi voi viedä paljon aikaa. Siksi voi olla molemmille osapuolille hyödyllisempää pyrkiä sopimukseen jo ennen kuin riita-asia etenee tuomioistuimen käsittelyyn asti.