Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Lakimiesapu muutosneuvotteluissa

Työsuhdejuristit neuvoo kaikenkokoisia yrityksiä erilaisissa muutosprosesseissa, esimerkiksi yhteistoimintalain mukaisissa muutosneuvotteluissa. Toimimme neuvotteluissa työnantajan juridisena tukena. Autamme neuvotteluesityksen ja toimintasuunnitelman tai toimintaperiaatteiden laatimisessa, valmistelemme työnantajalle neuvotteluissa käsiteltäviä asioita, autamme kokouspöytäkirjojen laatimisessa ja toimimme neuvottelujen juridisena tukena. Selvitämme työnantajan puolesta neuvottelujen aikana esille nousevia kysymyksiä ja autamme esimerkiksi vastaamaan henkilöstön edustajien neuvottelujen kuluessa esittämiin kysymyksiin. Tarvittaessa tarkistamme neuvottelujen kuluessa syntyvää materiaalia. Muutosneuvottelut joudutaan usein käynnistämään nopeassa aikataulussa, mutta muutosneuvottelujen hyvä suunnittelu on keskeistä onnistuneen neuvotteluprosessin läpiviemiseksi ja auttaa jäsentämään neuvoteltavia asioita.

Esimerkki 

Yhtiö B pyysi Työsuhdejuristeilta apua, koska se suunnitteli toimintojensa tehostamista ja uudelleenorganisointia. Yhtiö B ennakoi, että mahdollisen tehostamistoimien seurauksena sen olisi todennäköisesti vähennettävä henkilöstöään. Yhtiö B pyysi Työsuhdejuristeja varmistamaan erityisesti, että se toimisi yhteistoimintaneuvotteluissa lain vaatimalla tavalla.

Työsuhdejuristit konsultoi Yhtiö B:tä muutosneuvotteluissa läpikäytävistä asioista ja tarkasti B:n neuvotteluita varten laatimien asiakirjojen sisällöt. Lisäksi Työsuhdejuristit osallistui B:n pyynnöstä neuvotteluun, jossa käytiin läpi mahdollisten irtisanomisten vaikutuksia henkilöstön kanssa. Muutosneuvottelujen jälkeen  jälkeen Yhtiö B joutui irtisanomaan henkilöstöään.


Ota yhteyttä