Yhteistoimintaneuvottelut

Yhtiö B pyysi Työsuhdejuristeilta apua, koska se oli muokkaamassa ja tehostamassa toimintojaan merkittävästi. Yhtiö B ennakoi, että tehostamistoimien seurauksena sen olisi todennäköisesti vähennettävä henkilöstöään. Yhtiö B pyysi Työsuhdejuristeja varmistamaan erityisesti, että se toimisi yhteistoimintaneuvotteluissa varmasti lain vaatimalla tavalla.

Työsuhdejuristit konsultoi Yhtiö B:tä yhteistoimintaneuvotteluissa läpikäytävistä asioista ja tarkasti B:n neuvotteluita varten laatimien asiakirjojen sisällöt. Lisäksi Työsuhdejuristit osallistui B:n pyynnöstä neuvotteluun, jossa käytiin läpi mahdollisten irtisanomisten vaikutuksia henkilöstön kanssa.

Yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen Yhtiö B joutui irtisanomaan henkilöstöään, mutta yhteistoimintaneuvotteluiden lainmukaisuutta ei riitautettu.