Liikkeenluovutus

Yhtiö D aikoi ulkoistaa yhden toimintonsa alihankkijalle ja järjestää asiasta tarjouskilpailun. Ennen tarjouskilpailun järjestämistä Yhtiö D otti yhteyttä Työsuhdejuristeihin ja pyysi arviota siitä, onko toiminnan ulkoistamisessa kyse liikkeenluovutuksesta – ja jos on, mitä velvoitteita se Yhtiö D:lle aiheuttaa? Yhtiö D:tä kiinnosti myös tietää, voisiko se jollain tavoin itse vaikuttaa siihen, muodostuuko ulkoistamisesta liikkeenluovutus vai ei?

Työsuhdejuristit kävi läpi, minkälaista toimintoa Yhtiö D oli ulkoistamassa ja minkälaisin sopimusehdoin. D:n antamien yksityiskohtaisten ulkoistamista koskevien tietojen perusteella Työsuhdejuristit kertoi D:lle, mitkä ulkoistamiseen liittyvät seikat tässä tapauksessa vaikuttavat olennaisesti siihen, onko kyseessä liikkeenluovutus vai ei.