Työsopimuskonsultointi

Yhdistys C antoi Työsuhdejuristeille toimeksiannon, kun sen oli tarkoitus yhtenäistää työsopimukset, jotka olivat kymmenien vuosien ajalta sanamuodoiltaan ja ehdoiltaan keskenään hyvin erilaiset. Yhdistys C:tä kiinnosti erityisesti:

  • Oliko sen mahdollista yhtenäistää työntekijöidensä työaikoja erilaisista sopimuskirjauksista huolimatta?
  • Miten toimia, jos joku työntekijöistä ei suostu uuden työsopimuksen allekirjoittamiseen?
  • Mikä vaikutus Yhdistys C:n vuosia kestäneillä työsuhteiden käytännöillä oli uusiin työsopimuksiin?
  • Oliko uusiin työsopimuksiin mahdollista lisätä ehtoja, joista ei ollut aikaisemmin työsopimuksissa mainintaa?