Työsuhteen irtisanominen

Yhtiö A kysyi Työsuhdejuristeilta näkemystä siitä, minkälaisiin toimiin se voi ryhtyä työntekijänsä laiminlyöntien johdosta. Yhtiö A:lle oli epäselvää, oliko työntekijän laiminlyönti sellainen, että sen johdosta työntekijän työsuhde on mahdollista irtisanoa ilman aikaisempaa varoitusta.

Työsuhdejuristit kävi Yhtiö A:n kanssa läpi työntekijän toimien yksityiskohdat, työntekijän työsopimuksen sekä yhtiön muun asiaan liittyvän ohjeistuksen.

Yhtiö A:n toimittamien tietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen sekä yhtiön edustajien kertomusten perusteella Työsuhdejuristit ilmoitti Yhtiö A:lle kantanaan, että tässä tilanteessa irtisanominen oli työsopimuslain mukaan mahdollista suorittaa työntekijän laiminlyöntien vakavuuden vuoksi. Siitäkin huolimatta, ettei työntekijää ollut aiemmin varoitettu asiasta.