Henkilöstön uudelleensijoitus

Konsernin emoyhtiö E oli käynyt yhteistoimintaneuvottelut, jonka jälkeen se joutui irtisanomaan kymmeniä työntekijöitään.

Ennen kuin E alkoi toimeenpanna irtisanomisia, se halusi Työsuhdejuristeilta näkemyksen irtisanottavien työntekijöiden uudelleensijoitusvelvollisuudesta.

E:tä kiinnosti muun muassa:

  • Minkälaisiin tehtäviin irtisanottavia henkilöitä kuului sijoittaa?
  • Oliko uudelleensijoituksissa huomioitava vain työntekijän tehtävät E:ssä vai vaikuttaako myös työntekijän aikaisempi työhistoria?
  • Kun samasta tehtävästä irtisanottiin useita työntekijöitä, mutta avoimia tehtäviä oli vain yksi, kenelle tehtävää oli tarjottava?
  • Oliko uudelleensijoitukseen vaikutusta sillä, jos tytäryhtiössä vapautui tehtäviä samaan aikaan kun irtisanomiset tapahtuivat?
  • Kuinka laaja työntekijöiden koulutusvelvollisuus E:lle kuului?