Työsuhteen päättäminen

Lakimiestemme apua ja asiantuntemusta tarvitaan tyypillisimmin tilanteissa, joissa työntekijän työsuhde on päätetty joko taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla taikka henkilöön liittyvistä syistä yksilöperusteella.

Kyse voi olla niin työsuhteen irtisanomisesta, purkamisesta kuin koeaikapurustakin. Toisinaan riitatilanteita aiheuttaa myös määräaikaisen työsuhteen päättyminen silloin, kun työnantaja ei ole tarjonnut työntekijälle jatkoa työsopimuksen päättymisen jälkeen.

Niin ikään riitaa voi syntyä tilanteissa, joissa työntekijälle jätetään tarjoamatta työtä esimerkiksi nollatuntisopimuksen voimassa ollessa tai työntekijän irtisanomis- tai takaisinottovelvoiteaikana.

Esimerkki 1: Työtehtävien laiminlyönti ja epäasiallinen käytös työsuhteen päättämisen perusteina – työntekijä riitauttaa päättämisen

B on työskennellyt Yhtiö A:n palveluksessa toimistotyöntekijänä. Työsuhteensa aikana B on rikkonut työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan toistuvasti laiminlyömällä työtehtäviään sekä käyttäytymällä epäasiallisesti työkavereitaan kohtaan. B:tä on puhuteltu asiasta, mutta ongelmien jatkuttua edelleen on hänelle jouduttu antamaan työsuhteen päättämisuhkainen kirjallinen varoitus. Vielä kirjallisen varoituksen jälkeenkin B oli käyttäytynyt työyhteisössä sopimattomalla tavalla ja hoitanut työtehtäviään huolimattomasti, minkä johdosta työnantaja on irtisanonut B:n työsopimuksen. B on riitauttanut työsuhteensa päättämisen katsoen, että ongelmat työkaverin kanssa eivät ole johtuneet yksin hänestä, ja että työtehtävien laiminlyönnin ja huolimattomuuden osalta kyse on ollut työnantajan syyksi luettavasta perehdytyksen puutteesta.

Esimerkki 2: Töiden uudelleenjärjestely ja yt-neuvottelut irtisanomisen perusteina – työntekijä pitää työsuhteen päättämistä perusteettomana

Yhtiö A on irtisanonut lentäjänä toimineiden B:n ja C:n työsopimukset yhtiössä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen päätteeksi. Työsuhteiden päättämisen taustalla ovat olleet töiden uudelleenjärjestelyistä johtuneet syyt, joiden johdosta työntekijöiden työtehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Pian työsuhteen päättymisten jälkeen yhtiöön on palkattu kaksi uutta lennonjohtajaa. Tehtäviä ei ole tarjottu B:lle ja C:lle, sillä kyse ei ole ollut heidän ammattitaitoaan vastaavista tehtävistä, eikä kouluttamista tehtäviin ole voitu pitää työnantajan näkökulmasta kohtuullisena. B ja C ovat katsoneet, että työvoiman tarve on ollut tiedossa jo ennen työsuhteiden päättymistä, ja että B ja C olisivat olleet koulutettavissa vakituisiin lennonjohtajan tehtäviin irtisanomisten välttämiseksi. Työntekijät ovat katsoneet, että uudelleensijoitus- ja koulutusvelvoitteiden rikkomisen johdosta työsuhteiden päättämiset ovat olleet perusteettomia.


Ota yhteyttä