Aloitin työskentelyn Työsuhdejuristit Oy:n toimitusjohtajana elokuussa 2022. Työsuhdejuristeihin siirryin työnantajaliiton työmarkkinajohtajan tehtävästä. Olen erikoistunut työ- ja työehtosopimusoikeuteen. Koulutan myös EK-Tieto Oy:n kursseilla.

Vapaa-aikani kuluu erilaisten urheiluharrastusten parissa ja luonnossa liikkuen.