Työturvallisuus ja työsuojelu -koulutus

Työsuhdejuristit kouluttaa!

Työsuhdejuristien toimitusjohtaja Kristiina Riipinen on luennoimassa EK-Tiedon järjestämällä ”Työturvallisuus ja -suojelu: Tiedosta työympäristön riskit ja vaaranpaikat” -koulutuksessa yhdessä  EK:n asiantuntija Suvi Lahti-Leeven kanssa.

Koulutuksessa käydään läpi työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä ja selvitetään, mitä tarkoittaa turvallisuusjohtaminen ja miksi työturvallisuus tulisi ottaa osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja arkea. Lisäksi koulutuksessa käsitellään työnantajan työturvallisuusvelvoitteita, työntekijälle asetettuja velvollisuuksia sekä osapuolten rooleja työpaikan työsuojelutoiminnassa. Käymme läpi myös työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä huomioiden koronaviruksen mukanaan tuomat vaatimukset.

Käsiteltäviä aiheita:

  • Työnantajan ja työntekijän vastuut sekä roolit
  • Suunnitelmallinen vaarojen selvittäminen ja riskinarvioinnin päivittäminen
  • Koronaviruksen vaikutus työturvallisuuteen (mm. etätyössä huomioitavat asiat)
  • Ergonomia, fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus
  • Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta

Lisäksi koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti erilaisten oikeustapausten kautta työnantajan ja työntekijän työturvallisuusvelvoitteita, työnantajaorganisaation sisäistä vastuunjakoa sekä oikeudellisen vastuun kohdentumista.

Voit ilmoittautua koulutukseen ja tutustua koulutuksen sisältöön tarkemmin EK-Tiedon nettisivuilla.

Nähdään kurssilla!


Ota yhteyttä