Työsuhdeasiain peruskurssi I

Työsuhdejuristit kouluttaa 27.-28.9.2021!

Työsuhdejuristit on mukana kouluttamassa EK-Tieto Oy:n kattavalla työsuhdeasiain peruskurssilla.

Kurssi on tiivis koulutuspaketti henkilöstöhallinnon, esimiestehtävien ja muiden työsuhdeasioiden parissa työskenteleville. Kurssilla käydään kattavasti läpi työnantajan ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet, ja keskitytään asioihin, jotka aiheuttavat kysymyksiä ja ongelmia käytännön työssä.

Koulutuksen aikana käydään läpi eri luennoitsijoiden johdolla mm. seuraavia aiheita:

👉 Työsuhde ja työsopimuksen tekeminen (mm. määräaikaiset työsuhteet, koeaika)
👉 Työaika (mm. työaikasääntely, lepoajat, työaikapankki, joustotyö, lisä- ja ylityö)
👉 Vuosilomat (mm. loman ansainta ja antaminen)
👉 Poissaolot (sairauspoissaolot ja perhevapaat)
👉 Yt-menettely (mm. työvoiman vähentäminen, yleiset suunnitelmat, sopiminen, liikkeen luovutus)
👉 Työsuhteen päättäminen yksilöperusteella (irtisanomis- ja purkamisperusteet, korvaus)
👉 Työn väheneminen (irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, lomauttaminen, korvaukset)

Lisätietoa saat EK-Tiedon sivuilta.

Nähdään kurssilla!


Ota yhteyttä